About Us
Recent Successes
Rights Guide
News
Books
Home
About Us

The best books to the most suitable publishers

Tongzhou Agency (Beijing Tongzhou Culture Co.,ltd) is a deeply qualified copyright agency based in East Asia.We engaged in the business of foreign copyrights agent since 2012. We cooperate with well-known publishing house and  Professional books publishing house We promoted those books into China & China taiwan & Vietnam & Thai client .

북경동주인화문화발전유한공사

동주인화문화발전유한공사(전신회사: 청도동주인화화미디어 유한공사)는 2012년 도서출판 판권 에이전시를 시작(디지털 판권, 머천다이징, 해외판권)하였습니다. 본사는 현재 중국 북경에 있으며, 중국 광시난닝, 베트남 하노이, 한국 서울에 각각 대표처를 두고 있습니다. 또한 동아시아와 동남아시아 지역에 많은 고객사를 두고 있으며, 국내외의 판로가 넓은 유명한 회사들과 다년간 양호한 파트너 관계를 이어오고 있습니다. 혁신을 중시하는 저희 회사는 이미 미국, 네덜란드, 독일, 벨기에, 대만, 홍콩, 한국, 일본의 좋은 책들에 대한 에이전시 경험이 있으며, 이를 바탕으로 중국대륙, 대만, 홍콩, 베트남과 말레이시아등 주요 거래 고객처에게 양질의 에이전시 서비스를 제공하고 있습니다. 저희 회사는 조류의 발견자의 이념을 받들어 진정으로 국내외 고객사와 다차원적인 합작 진행을 기대하고 있습니다.

저작권 거래:

저희 회사는 베트남의 Kim Dong publishing house출판사, 대만의 Cite출판사, (BWP)출판사, 러시아의 KompasGuide, 벨기에의 Lannoo, 독일의 Tessloff, 영국의 Harriman-house등 양호한 업무 왕래를 이어오고 있습니다.

저희 라이센시 도서 영역은 아동, 경영, 자기계발, 생활, 만화서적등을 주로 하고 있으며, 매년 많은 베스트셀러 작가, 브랜드사 아울러 출판사들이 저희 회사를 통해 중국, 대만, 베트남등 동아시아지역에 각자의 고유의 작품을 출판하고 있습니다. 또한 몇몇의 시장에서 환영 받는 책들은 저희 회사를 통해 지속적으로 후속 추가인세를 받고 있습니다. 저희는 귀사의 귀중한 책들을 더 많은 동아시아, 동남아시아 지역에 알리겠습니다.

머천다이징 수권(라이센시)

머천다이징 라이센시의 합작 파트너로는 중국 CCTV 애니메이션, 소니(sony picture entertainment) Ϸ(omqcomics)등

영상 시나리오 각색 수권(라이센시)

영상저작권과 영상 시나리오 각색 수권.

한국 대표처: D.K Creative 

서울특별시 강남구 선릉로 87길 12 (역삼동, 송경빌딩) 9층 940호   HP 010-5633-8734


Công ty TNHH văn ha v truyền thông Tongzhou (Tongzhou Agent C Chengdu Tongzhou Culture Communicaiton Co.,LtdNew name: Beijing 
Tongzhou Culture Co.,ltd.) l một công ty c bề dy kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại bản quyền. Trụ sở chnh của công ty được đặt tại thnh 
phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tay, Trung Quốc, với lĩnh vực kinh doanh chnh l lm đại ly trung gian bn bản quyền cho cc tc giả, cc tc phẩm của 
cc Nh xuất bản khắp nơi trn Thế giới. Cc tc phẩm được bn bản quyền cho thị trường Trung Quốc, Đi Loan, Việt Nam v Thi Lan. 
 Đối tc, khch hng bn bản quyền của chng tôi không chỉ c tại Trung Quốc đại lục m cn c ở Hồng Kông, Đi Loan Trung Quốc cho đến cc 
nước như Việt Nam, Thi Lan, Malaysia Chng tôi đã ky kết hợp đồng hợp tc lm đại ly trung gian bản quyền với cc nh xuất bản, cc đơn vị pht hnh lớn trn ton thế giới như Kompas Guide (Nh xuất bản của Nga), Espana Parramon, Pluto Press, nh xuất bản Arcturus C Vương quốc Anh, nh xuất bản Top That C Vương quốc Anh, Nh xuất bản Tessloff của Đức, tập đon Cite Media Holding Đi Loan Trung Quốc, nh xuất bản Lannoo của Bỉ, nh xuất bản Cambridge Anh 
Trong những năm gần đay công ty chng tôi đã giới thiệu v bn bản quyền nhiều đầu sch tới cc Nh xuất bản v công ty pht hnh sch của thị trường Việt Nam. Chng tôi hi vọng thông qua Hội chợ sch Hong Thnh được tổ chức tại H Nội lần ny sẽ c nhiều cơ hội để lm việc với cc Nh xuất bản của Việt Nam, để giới thiệu được nhiều đầu sch hay hơn nữa đến với bạn đọc Việt Nam.
Book Rights( East Asia):
We recommend  European AmericanJapanese Korea book rights to China China TaiwanVietnam Thailand and Malaysia. With ten years of experience in book publication, we have promoted many bestsellers in China, covering investment and financial management, health and lifestyle, children, education, and tourism and so on. We hope that Tongzhou Agency  would introduce the best books to the most suitable publishers. Many best-selling books recommended by us   have successfully entered markets in China, Taiwan, Vietnam, and Malaysia and become very popular among East Asian readers.
Copyright agencies in partnership with us include: Russia KompasGuide, England Topthatpublishing, Belgium Lannoo Publishers ltd, Netherlands SharedStories, Germany Germany Tessloff, Harriman-house, and so on.

Publishing books in China and Establishing cooperation with Chinese travel book markets:
If you want to publish any book in China, shape professional personal image or spread product culture or local culture by publishing, and are willing to
cover part of the cost, we are ready to provide you the following services: 
1 To translate, publish, and distribute your book all around China: covering online bookstores, physical bookstore chains, even the e-book market and the derivative markets. 
2 To create Chinese social accounts for you and publicize your expertise or products via these accounts.
3 To help your book pass censorship; to launch advertising campaigns and release news, interviews and reports via social networks.
4 When your book becomes a bestseller, you will receive certain percentage of payment. 
(If your book hasnt been published and needs our planning, there will be extra charge for planning.)


Selling rights of films and TV series (including cartoons), scripts, and games:
We have cooperated with the best media companies and game companies throughout China, including listed companies. If you want to introduce your movies, games or movie scripts to China, we can represent you to sell relevant rights in China:
1 To sell the right to play relevant products in cinemas or online (for outstanding movies in recent three years)
2 To sell the right to adapt films; to sell screenplays
3 To sell Chinese version of mobile games

If you want us to be your agent, please send relevant information to George.zheng(tzcopypright@163.com)

Tongzhou Agency
China BeijingBeijing Tongzhou Culture Co.ltd. Add: No.427,Beijing Book building,Tianshuiyuan Road,Chaoyang District,Beijing100026,China Tel: 86-10-65050687
China NanningNanning Tongzhou Culture Co.ltd.) Add:A2210-A2211, Liyuantianji, No. 12 Minzu Avenue, Qingxiu District, Nanning City, Guangxi 530012China Tel86-771-2341123

South Korea  Seoul DK Creative디케이크리에이티브12, Seolleung-ro 87-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 940ho서울특별시 강남구 선릉로87길 12 940호 Tel: 82--10-56338734

Vietnam Hanoi  Th.S PHẠM THỊ MINH THUẬN Điện thoại: 84-917960908


Email:tzcopypright@163.com  blog:http://tongzhourenwh.pixnet.net/blog  
China twitter(weibo):http://e.weibo.com/tongzhourenculture
Tel: 86-10-65050687/ 86-771-2341123

© All rights reserved. Tongzhou Agency 2016-2017